Disclaimer

De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden, en is gericht op bezoekers uit de jurisdictie van Nederland. Deze informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van de op deze website vermelde informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig en persoonlijk advies.

ABC Glas B.V. besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de ABC Glas B.V. site bevinden. Ondanks de nauwkeurigheid waarmee dit gedaan wordt, kan ABC Glas B.V. niet garanderen dat alle getoonde informatie geheel juist, volledig dan wel actueel is.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke aard van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website opgenomen informatie.

ABC Glas B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website opgenomen informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van ABC Glas B.V..

De websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen, worden niet door ABC Glas B.V. gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. ABC Glas B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van de websites van derden die een link maken naar deze website noch voor de huidige of toekomstige inhoud van de websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen. Overigens mag een derde uitsluitend na verkregen schriftelijke toestemming van ABC Glas B.V. een link maken naar deze website.

De Algemene Voorwaarden van ABC Glas B.V. zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten inzake het verrichten van levering van zaken, diensten of werkzaamheden, tenzij tussen ABC Glas B.V. en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.